Երաշխիք

 

Ավտոմեքենաների երաշխիքային սպասարկումը  գործում է ավտոմեքենայի վաճառքի պահից   երեք տարվա ընթացքում կամ մինչ այն պահը, երբ կլրանա 100000 կմ վազքը՝ կախված նրանից թե որ հանգամանքը կառաջանա առաջինը: Այս ժամանակահատվածում պաշտոնական ներկայացուցիչը  պարտավորվում է իրականացնել ավտոմեքենայի անվճար վերանորոգում կամ այն անսարք մասերի փոխում, որոնց վրա տարածվում է երաշխիքային սպասարկումը:
 

Մանրամասն երաշխիքային սպասարկման վերաբերյալ ավտոմեքենայի սեփականատերը կարող է տեղեկանալ Երաշխիքային գրքույկից, որը հանդիսանում է վաճառքի պայմանագրի անբաժանելի մասը:

 

 Ներբեռնել Honda երաշխիքային գրքույկ